Khốn khổ vì những quy định kỳ quặc chốn công sở

Khốn khổ vì những quy định kỳ quặc chốn công sở

Thứ Năm, ngày 24/11/2011

Công ty lập ra hẳn một tổ chuyên đi... nhìn giầy của nhân viên bởi có một quy định: khi tới cơ quan phải luôn luôn đi giầy.