Nỗi lòng điều dưỡng

Nỗi lòng điều dưỡng

(PLO)- Nhiều điều dưỡng nghỉ việc hoặc chuyển công tác sang khu vực tư là vì thu nhập hiện tại còn quá thấp so với rủi ro, áp lực và lượng công việc họ đảm nhiệm.