Chủ tịch huyện Minh Hóa bị mất chức

Chủ tịch huyện Minh Hóa bị mất chức

Thứ Tư, ngày 1/11/2017

(PLO)- Tỉnh ủy Quảng Bình cũng yêu cầu kiểm điểm, có hình thức kỷ luật và chuyển công tác khác đối với trưởng Phòng Nội vụ; kiểm điểm trưởng Phòng NN&PTNT; hai phó chủ tịch huyện…