Hà Nội: Trưởng phòng Tư pháp huyện Thường Tín bị bắt

Hà Nội: Trưởng phòng Tư pháp huyện Thường Tín bị bắt

Thứ Hai, ngày 29/9/2014

Dương Văn Hải khai nhận, từ tháng 7/2013 đã nhận chứng thực vào các văn bản dịch thuật, bản sao của Công ty PTI với giá rẻ hơn mức quy định