Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá

Thứ Ba, ngày 7/6/2016

(PL)- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016.

Cán bộ thi hành án vi phạm pháp luật có xu hướng tăng

Cán bộ thi hành án vi phạm pháp luật có xu hướng tăng

Thứ Sáu, ngày 5/12/2014

(PL)- Ngày 4-12, tại hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự (THADS) năm 2015, Bộ Tư pháp cho biết trong năm 2014 vẫn còn một số cơ quan THADS địa phương chưa hoàn thành chỉ tiêu THA Quốc hội giao về việc, về tiền.

Việt Nam xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nhằm bảo vệ lợi ích chung của toàn xã hội

Việt Nam xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nhằm bảo vệ lợi ích chung của toàn xã hội

Thứ Sáu, ngày 22/1/2010

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nói: Việt Nam xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại an ninh quốc gia để bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ lợi ích chung của toàn xã hội.