Nộp tiền thay thế hình thức xử phạt tịch thu tang vật

Nộp tiền thay thế hình thức xử phạt tịch thu tang vật

Thứ Ba, ngày 3/10/2017

(PLO)-Người vi phạm phải nộp một khoản tiền tương đương giá trị phương tiện vi phạm để thay thế cho việc thực hiện hình thức xử phạt tịch thu tang vật…

Bổ sung hình thức xử phạt người đẹp ra  nước ngoài thi

Bổ sung hình thức xử phạt người đẹp ra nước ngoài thi

Thứ Tư, ngày 3/5/2017

(PLO)- Bổ sung việc phạt tiền 15-30 triệu đồng đối với 3 hành vi ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế. 

Quyết định xử phạt sai cả nội dung và hình thức

Quyết định xử phạt sai cả nội dung và hình thức

Thứ Bảy, ngày 1/10/2016

(PL)- Về nội dung, một số căn cứ xử phạt chưa thuyết phục. Về hình thức, quyết định xử phạt cũng không tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.