Hệ thống pháp luật Việt Nam phức tạp nhất thế giới

Hệ thống pháp luật Việt Nam phức tạp nhất thế giới

Thứ Tư, ngày 11/6/2014

Cùng với đó là sự chồng chéo giữa các văn bản pháp luật, nhiều chủ thể ban hành nên rất phức tạp, khó tuân thủ và chi phí tuân thủ rất lớn.

Hệ thống pháp luật Việt Nam minh bạch hơn

Hệ thống pháp luật Việt Nam minh bạch hơn

Thứ Ba, ngày 27/8/2013

(PL)- “Dự án Hỗ trợ thi hành pháp luật về hội nhập kinh tế của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã góp phần tăng cường minh bạch hệ thống pháp luật thông qua việc hỗ trợ thực thi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật…