Hợp đồng góp vốn đầu tư có thể được coi là chứng khoán

Hợp đồng góp vốn đầu tư có thể được coi là chứng khoán

Thứ Năm, ngày 4/11/2010

(PL)- Dự thảo sửa đổi Luật Chứng khoán được trình Quốc hội hôm qua, 3-11, có bổ sung một điểm mới: Coi hợp đồng góp vốn đầu tư là một loại hình chứng khoán.

"Bẫy" trong hợp đồng góp vốn mua nền nhà, căn hộ

"Bẫy" trong hợp đồng góp vốn mua nền nhà, căn hộ

Thứ Bảy, ngày 23/8/2008

Với "độc chiêu" mà công ty kinh doanh bất động sản H.Q đưa vào hợp đồng với khách hàng là: "Trường hợp bên A (Cty H.Q) chậm thực hiện nghĩa vụ của mình sau 3 tháng kể từ ngày đến hạn, bên A phải trả lãi một lần duy nhất cho bên B khi giao giấy chứng nhận quyền sử dụng nền đất với lãi suất 1,5% trên số tiền mà bên B đã thanh toán cho bên A".