Nên sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân trong năm 2011

Nên sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân trong năm 2011

Thứ Sáu, ngày 4/3/2011

Nếu tình thế cấp bách, Quốc hội có thể ra nghị quyết miễn, giảm, giãn thuế như từng thực hiện trong năm 2009.

Đề nghị sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân trong năm nay

Đề nghị sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân trong năm nay

Thứ Ba, ngày 15/2/2011

Chiều 14-2, Bộ Tư pháp chủ trì cuộc họp liên ngành thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 trước khi trình Chính phủ vào cuối tháng này.