9 nước tham dự LH Phim VN lần thứ XVI

9 nước tham dự LH Phim VN lần thứ XVI

Thứ Tư, ngày 22/7/2009

LH phim VN lần thứ XVI với tiêu chí: Vì một nền điện ảnh VN đổi mới và hội nhập sẽ diễn ra từ 8-12/12/2009 tại TP.HCM.