Một mảnh đất bán cho nhiều người - Bài 1: Người mua chịu thiệt!

Một mảnh đất bán cho nhiều người - Bài 1: Người mua chịu thiệt!

Thứ Ba, ngày 10/9/2013

Bà Hoa, bà Hà còn bàng hoàng hơn khi biết mảnh đất trên đã được vợ chồng ông K. âm thầm giải chấp ngân hàng rồi chuyển nhượng cho người khác.