Mở rộng thị trường hàng không với nước ngoài

Mở rộng thị trường hàng không với nước ngoài

Thứ Ba, ngày 30/1/2018

(PL)- Theo chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết số 01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, năm 2018 Bộ GTVT sẽ tiến hành rà soát lại toàn bộ cơ chế giá hàng không, trên cơ sở đó xây dựng giá thành phù hợp.