Nguồn thu ngân sách phụ thuộc vào dầu thô

(PL)- Đó là đánh giá của Bộ Tài chính tại Hội nghị cấp cao Nhóm đối tác tài chính công với chủ đề: “Kế hoạch hoạt động Nhóm đối tác tài chính công và sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước (NSNN)”. Hội nghị do Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới tổ chức ngày 20-8.

Dự báo sai nguồn thu ngân sách, Chính phủ bị “phê”

Đầu năm, Chính phủ dự báo hụt nguồn thu ngân sách nên phải tăng tỷ lệ bội chi. Nhưng đến thời điểm này dự báo đã không chính xác, thu ngân sách vẫn đảm bảo. Dù vậy, nhà nước đã “lỡ đi vay” và chi gần hết số tiền được duyệt…”