Lo lắng thiếu hụt nhân viên y tế do nhiễm COVID-19

Lo lắng thiếu hụt nhân viên y tế do nhiễm COVID-19

(PLO)- TP.HCM có thể xảy ra nguy cơ thiếu hụt nhân viên y tế do nhiễm COVID-19 nếu dịch bệnh kéo dài nhưng các bệnh viện đã lên kế hoạch ứng phó để đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh được xuyên suốt.