TS Nguyễn Trí Hiếu: DN có vốn nhà nước nên rút về sân sau

TS Nguyễn Trí Hiếu: DN có vốn nhà nước nên rút về sân sau

Chủ Nhật, ngày 6/3/2016

Theo tôi, thể chế thay đổi tức là chúng ta đang tiến gần với nền kinh tế thị trường. Vai trò của các doanh nghiệp (DN) có vốn nhà nước nên “rút về sân sau” để tăng cường vai trò của tư nhân.