Quy định mới về nâng bậc lương

Quy định mới về nâng bậc lương

(PLO)-  Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư (văn bản hợp nhất số 2/VBHN-BNV) hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tặng hoa, động viên các thanh niên trước giờ lên đường nhập ngũ.

Ngày hội tòng quân vì Tổ quốc

(PLO)- Thanh niên TP.HCM nhập ngũ kỳ này sẽ gia nhập các quân, binh chủng hải quân, phòng không, bộ binh và công an nhân dân.