Epaper số 250 ngày 30/10/2020

Epaper số 250 ngày 30/10/2020

Trong số này: Thủ tướng: Thay ngay cán bộ lợi ích nhóm trong đầu tư ODA; Mong phép màu đến với 26 ngư dân mất tích; Gửi lòng tin vào Thủy Tiên là tâm lý bình thường.