Vinh danh nhiều tác phẩm viết về hạn, mặn

(PLO) – Trong 38 tác phẩm đạt Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển thì có tám tác phẩm gồm một tác phẩm giải nhất (báo in) và bảy tác phẩm khác ở các giải phản ánh về đề tài hạn, mặn ở đồng bằng sông Cửu Long.

"Bà đỡ" của nhiều tác phẩm văn nghệ nổi tiếng

Một điều đáng trân trọng nữa ở Bảo Định Giang, là đối với những người thuộc tầm quản lý của mình, hoặc là bậc hậu sinh, ông luôn có cách xử sự chu đáo, chí tình như vậy, mà với các bậc đàn anh, ông cũng luôn thể hiện một thái độ trọn vẹn, có trước có sau.