Nhà máy In tiền Quốc gia nói gì về bất ngờ lỗ cả chục tỉ đồng?

Nhà máy In tiền Quốc gia nói gì về bất ngờ lỗ cả chục tỉ đồng?

Chủ Nhật, ngày 18/8/2019

(PLO)- Nhà máy in tiền Quốc gia vừa có thông cáo báo chí về kết quả hoạt động.  

Nhà máy in tiền Quốc gia được sản xuất vàng miếng

Nhà máy in tiền Quốc gia được sản xuất vàng miếng

Thứ Ba, ngày 6/1/2015

(PLO)-Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có Quyết định 2809/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Nhà máy In tiền Quốc gia. 

Nhà máy in tiền quốc gia chuyển thành công ty TNHH

Nhà máy in tiền quốc gia chuyển thành công ty TNHH

Thứ Năm, ngày 12/8/2010

Từ ngày 11.8, nhà máy In tiền quốc gia được chuyển thành công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

Nhà máy in tiền quốc gia chuyển thành công ty TNHH

Nhà máy in tiền quốc gia chuyển thành công ty TNHH

Thứ Năm, ngày 12/8/2010

Nhà máy In tiền quốc gia sẽ chính thức hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kể từ ngày 11/8.