Y tế Nhà Trắng nói ông Trump có sức khỏe 'tuyệt vời'

(PLO)- Ngày 12-1, bác sĩ Nhà Trắng tuyên bố ông Donald Trump "có sức khỏe tuyệt vời" sau cuộc kiểm tra sức khỏe vào ngày 12-1. Đây là cuộc kiểm tra sức khỏe đầu tiên của ông Trump với cương vị tổng thống Mỹ.