Lo ngại cho vùng hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn

(PL)- Ngày 27-3, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng làm việc với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và các chuyên gia Cộng hòa Liên bang Đức về việc quản lý nguồn nước hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn.

Phó thủ tướng chỉ đạo trả nguồn nước về sông Vu Gia

Liên quan đến vụ tranh chấp nguồn nước sông Vu Gia giữa UBND TP Đà Nẵng với Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp VN (IDICO) - chủ đầu tư công trình thủy điện Đăk Mi 4, Quảng Nam, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa chỉ đạo chủ đầu tư phải thiết kế cống điều tiết tại tuyến đập thủy điện có khả năng xả 25m3/s nước trở lại sông Đăk Mi xuôi về hạ lưu sông Vu Gia.

Chính phủ họp giải quyết thiếu nước ở sông Vu Gia

(PL)- Bộ Công thương sẽ triệu tập cuộc họp ngày 11-6 để giải quyết tranh chấp nguồn nước và khắc phục tình hình thiếu nước ở hạ lưu sông Vu Gia (TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam) liên quan đến Thủy điện DăkMi 4.