Náo nức ngày Độc lập muôn nơi

Náo nức ngày Độc lập muôn nơi

(PLO)-  Ngày 2-9-1945 thực sự là ngày hội của non sông. Toàn thể dân tộc Việt Nam từ phận nô lệ, đã bước lên làm chủ vận mệnh đất nước. Ngày Quốc khánh đầu tiên ấy, hơn 20 triệu trái tim cùng nhịp đập trẩy hội non sông.