'Mục đích của VPSF là phát triển kinh tế tư nhân'

'Mục đích của VPSF là phát triển kinh tế tư nhân'

Thứ Năm, ngày 28/12/2017

(PLO)- Một cách ví von, ông Vương nói: “VPSF là người xây chợ, các hiệp hội, doanh nghiệp tham gia thể hiện tiếng nói của mình. Mục đích của VPSF là phát triển kinh tế tư nhân”.

Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân sắp ra mắt

Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân sắp ra mắt

Thứ Hai, ngày 30/10/2017

(PLO)- Thành viên của Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân là các doanh nhân “có tiếng”.

Nghị quyết Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân

Nghị quyết Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân

Thứ Tư, ngày 7/6/2017

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sau đây là toàn văn nghị quyết. 

Hội nghị TW5: Đưa kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ

Hội nghị TW5: Đưa kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ

Thứ Bảy, ngày 6/5/2017

(PL)- Tỉ trọng trong GDP của khu vực kinh tế tư nhân, bao gồm cả kinh tế cá thể duy trì ổn định khoảng 39%-40%.

Hỗ trợ phát triển hài hòa kinh tế tư nhân

Hỗ trợ phát triển hài hòa kinh tế tư nhân

Thứ Tư, ngày 22/9/2010

Các doanh nghiệp nhà nước chỉ nên nắm giữ một số ngành kinh tế quan trọng mà khu vực tư nhân chưa thể phát triển.

Khuyến khích phát triển tập đoàn kinh tế tư nhân

Khuyến khích phát triển tập đoàn kinh tế tư nhân

Thứ Tư, ngày 7/4/2010

Ngày 6-4, đã diễn ra hội nghị toàn quốc sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết trung ương 5 (khóa IX) về “Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân” do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức tại Hà Nội.

Tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân

Tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân

Chủ Nhật, ngày 14/2/2010

Ngày 9-2, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư đã ký Kết luận số 64- KL/TW về kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW (khóa IX) ngày 18-3-2002 về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân.

Khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển

Khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển

Thứ Tư, ngày 9/12/2009

(PL)- Ngày 8-12, làm việc tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Đại Dương (huyện Cái Nước, Cà Mau), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc sinh hoạt Đảng ở các doanh nghiệp cần chú trọng đến chất lượng.