TP.HCM: Hỗ trợ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

UBND TP.HCM vừa đưa ra dự thảo (lần một) về quy định tổ chức và phân loại chất thải rắn (PLCTR) sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn nhằm làm cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nữa chương trình PLCTR sinh hoạt tại nguồn trong thời gian tới.