Chất lượng quy hoạch quảng cáo chưa cao

Chất lượng quy hoạch quảng cáo chưa cao

Chủ Nhật, ngày 10/4/2011

Quy hoạch quảng cáo phải chỉ ra bảng biển, vị trí cụ thể nhưng có quy hoạch chỉ mang tính “định hướng”, “nghị quyết” mà thôi.

Quy hoạch quảng cáo thiếu "ăn rơ" với đô thị

Quy hoạch quảng cáo thiếu "ăn rơ" với đô thị

Thứ Ba, ngày 29/3/2011

Từ hội thảo về vướng mắc trong lĩnh vực quảng cáo do Pháp Luật TP.HCM và Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức, các doanh nghiệp cho biết có nhiều phát sinh từ việc quy hoạch quảng cáo không phù hợp với bộ mặt đô thị.