“Quốc hồn, Quốc túy” ở Lào

“Quốc hồn, Quốc túy” ở Lào

Thứ Sáu, ngày 11/12/2009

Ở Lào, nếu có chuyện các công chức “trốn” văn phòng, thì đó là họ đi chơi bi sắt cuối mỗi buổi chiều, như ở Việt Nam, người ta “bỏ việc” đi chơi cầu lông, tennis.