Quản lý chặt chẽ hoạt động thương mại biên giới

Quản lý chặt chẽ hoạt động thương mại biên giới

Thứ Sáu, ngày 3/10/2008

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, sửa đổi một số quy định để tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.