Phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em: Cần sự thay đổi từ nhận thức

Phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em: Cần sự thay đổi từ nhận thức

Thứ Năm, ngày 11/9/2008

Tai nạn đuối nước ở trẻ em đang xảy ra hàng ngày và có xu hướng gia tăng, song tình trạng này vẫn chưa được cảnh báo thích đáng và chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của xã hội