Thuỷ sản Việt Nam: Trợ lực doanh nghiệp

Thuỷ sản Việt Nam: Trợ lực doanh nghiệp

Thứ Tư, ngày 26/9/2007

Theo Hiệp hội chế biến và XK thuỷ sản VN (VASEP), để nâng tầm DN trong ngành thuỷ sản còn rất nhiều việc phải làm...