Năm thủ tục hành chính mới trong mua bán nợ xấu

(PL)- Ngày 24-9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ký ban hành Quyết định số 2134 công bố các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản (VAMC) đối với các ngân hàng thương mại.