Tìm cách quản lý chung cư mini ở TP.HCM

Tìm cách quản lý chung cư mini ở TP.HCM

(PLO)-  Nhiều chung cư mini ở TP.HCM xin giấy phép xây dựng kiểu nhà ở riêng lẻ, sau đó ngăn phòng cho thuê hoặc mua bán giấy tay, gây khó khăn cho cơ quan quản lý.