Thoả thuận hạt nhân Iran: Mỹ chính thức đi bước quyết định!

Thoả thuận hạt nhân Iran: Mỹ chính thức đi bước quyết định!

Thứ Sáu, ngày 21/8/2020

(PLO)- Mỹ chính thức bắt đầu tiến trình tiến tới kích hoạt cơ chế “snapback" - khôi phục trừng phạt quốc tế lên Iran - bước đi đe doạ sự tồn tại của thoả thuận hạt nhân Iran.