NASA thực hiện thành công sứ mệnh lịch sử “chạm tới mặt trời“

NASA thực hiện thành công sứ mệnh lịch sử “chạm tới mặt trời“

Thứ Hai, ngày 13/8/2018

(PLO)- NASA vừa phóng thành công tàu thăm dò Mặt Trời Parker, với nhiệm vụ "chạm tới mặt trời".