Tháo gỡ ách tắc trong mua bán chung cư

Tháo gỡ ách tắc trong mua bán chung cư

Thứ Bảy, ngày 16/5/2015

(PL)- Liên sở TN&MT, Tài chính, Xây dựng và Cục Thuế vừa ban hành văn bản hướng dẫn áp dụng bảng giá các loại đất theo bảng giá đất năm 2015 của UBND TP.HCM.