Cần hành lang pháp lý phù hợp cho thương mại điện tử

Tại hội thảo Phát triển thương mại điện tử (TMĐT) trong bối cảnh cơ cấu kinh tế, ông Nguyễn Thanh Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội TMĐT Việt Nam, nhấn mạnh việc xây dựng hành lang pháp lý theo kịp thực tế là yếu tố quan trọng nhất trong phát triển TMĐT.