Chấm dứt ngay hành động lạc điệu!

Chấm dứt ngay hành động lạc điệu!

(PLO)-  Nhiều nước đang đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam, kiều bào tăng cường đóng góp cho Tổ quốc nhưng còn một ít người ở nước ngoài đi ngược tinh thần đại đoàn kết dân tộc.