Thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng như... ma trận

Thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng như... ma trận

Thứ Tư, ngày 29/6/2011

Đó là nhận định của bà Phạm Ngọc Linh, chuyên gia tư vấn Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), tại buổi tọa đàm về cải cách quy trình thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng và cải thiện môi trường kinh doanh cấp tỉnh ngày 28-6.