Thủy điện La Hiêng 2 không có phương án ứng phó lũ

Thủy điện La Hiêng 2 không có phương án ứng phó lũ

Chủ Nhật, ngày 29/9/2013

Phó ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên khẳng định công trình thủy điện La Hiêng 2 đang thi công không có phương án ứng phó lũ.