Cấm ngâm hồ sơ khai thuế: Nên tăng hậu kiểm

Cấm ngâm hồ sơ khai thuế: Nên tăng hậu kiểm

(PLO)- Người dân, chuyên gia đồng tình với chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc không kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ mua bán nhà đất, nhằm giảm áp lực cho cơ quan thuế, đảm bảo quyền lợi của người dân.