Tình báo Mỹ dự báo thế giới đa cực vào năm 2030

Một báo cáo của Hội đồng tình báo Mỹ ngày 10/12 đã dự báo về một thế giới đa cực với không cường quốc nào làm bá chủ trong năm 2030, cho dù Mỹ có thể sẽ vẫn là “siêu cường duy nhất” bên cạnh các cường quốc khác.