Kiểu đưa tin kích động của RFA

Ngay khi vụ việc xảy ra, một số phạm nhân trong nhóm gây rối đã gọi cho đài Châu Á Tự do (RFA, Hoa Kỳ), từ đó thông tin này được nhiều trang mạng sử dụng và rêu rao, xuyên tạc.