Truy tố 14 bị can trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

Truy tố 14 bị can trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

Thứ Sáu, ngày 20/5/2011

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 14 bị can trong đường dây ma túy xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn, tổng khối lượng ma túy mua bán là 20 bánh heroin và 300gam ma túy tồng hợp (thuốc lắc, hàng đá).