Bệnh thủy đậu (trái rạ): Đang vào mùa cao điểm

Bệnh thủy đậu (trái rạ): Đang vào mùa cao điểm

Thứ Ba, ngày 10/3/2009

"Cứ vào khoảng tháng 3-4 hàng năm là mùa cao điểm của bệnh thủy đậu (còn gọi là phỏng rạ hay trái rạ), bệnh tập trung vào trẻ ở nhóm 1-10 tuổi.