Chính phủ chuẩn bị sáu dự án luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chính phủ chuẩn bị sáu dự án luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ Bảy, ngày 27/2/2010

Chuẩn bị cho phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) dự kiến diễn ra từ ngày 15-3 đến 21-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phân công nhiệm vụ cho các bộ chuẩn bị, trình sáu dự án luật, hai tờ trình của Chính phủ và dự thảo nghị quyết.