Hàng chục trạm trung chuyển rác gây ô nhiễm

Hàng chục trạm trung chuyển rác gây ô nhiễm

Thứ Tư, ngày 31/7/2013

(PL)- “Trong 47 trạm trung chuyển rác trên địa bàn thành phố, hiện chỉ có tám trạm có thiết kế đảm bảo chất lượng môi trường”