Đòi trả lại hiện trạng bị san lấp

Đòi trả lại hiện trạng bị san lấp

Thứ Sáu, ngày 24/4/2015

(PL)- Nếu chủ đầu tư không thể trả lại mặt bằng đúng như hiện trạng ban đầu, người dân có quyền khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại.