Cần quan tâm đến giao dịch tài sản hình thành trong tương lai

Cần quan tâm đến giao dịch tài sản hình thành trong tương lai

Thứ Năm, ngày 15/9/2011

Ngày 14-9, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý hoàn thiện báo cáo rà soát Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2005.

Thế chấp tài sản hình thành trong tương lai: Nhiều băn khoăn

Thế chấp tài sản hình thành trong tương lai: Nhiều băn khoăn

Thứ Bảy, ngày 5/3/2011

Ngày 4-3, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (Bộ Tư pháp) tổ chức tọa đàm góp ý dự thảo thông tư hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.