Phát hiện kho tác phẩm hội họa “tỷ đô” bị phát xít Đức cất giấu

Phát hiện kho tác phẩm hội họa “tỷ đô” bị phát xít Đức cất giấu

Thứ Tư, ngày 6/11/2013

Nhiều tác phẩm hội họa chưa từng được biết tới của các danh họa thế giới đã được phát hiện tại Munich trong số hơn 1.400 tác phẩm từng bị phát xít Đức cướp và cất giấu. Ước tính giá trị của số tác phẩm này lên tới 1,35 tỷ USD.