Khắc phục tình trạng quá tải ở tuyến trên

Khắc phục tình trạng quá tải ở tuyến trên

Thứ Năm, ngày 20/10/2011

BV tuyến trên cũng làm những kỹ thuật mà tuyến dưới làm được, hỏi sao không quá tải. Đề án 1816: Cho bác sĩ tuyến dưới lên tuyến trên học trước.

Hạn chế tình trạng quá tải của máy ATM

Hạn chế tình trạng quá tải của máy ATM

Thứ Hai, ngày 18/2/2008

(PL)- Ngân hàng nhà nước vừa yêu cầu các ngân hàng cần phối hợp chặt chẽ với Kho bạc nhà nước và các đơn vị trả lương cho người lao động qua tài khoản, bố trí lịch trả lương hợp lý, hạn chế tình trạng quả tải của các máy ATM.