Giá điện sản xuất sẽ tăng 2%-7%

Giá điện sản xuất sẽ tăng 2%-7%

Thứ Hai, ngày 10/6/2013

Bộ Công Thương vừa công bố Dự thảo lần thứ ba Quyết định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.